Угода користувача сайту Bildcontrol.ua

Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України цей договір (далі - Угода) укладається між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМИК УА», Код ЄДРПОУ 42394327, місцезнаходження Україна, 04201, м. Київ, вул. Сім'ї Кульженків, 35, нежитлове приміщення № 1 (далі - Компанія) і будь-якою юридичною або фізичною особою, визначеною в Угоді як Користувач, шляхом приєднання Користувача до Угоди наступними способами:

(а) натисканням кнопки або встановлення позначки поряд з пунктом „Приймаю”, там де це пропонується Порталом або:

(б) використанням будь-якого, декількох або всіх Сервісів. В такому випадку, Користувач розуміє і погоджується, що він приймає цю Угоду протягом усього терміну використання Сервісів.

Умови Угоди, які приймає Користувач:

 1. Визначення термінів, які використовуються в цій Угоді:
  1. Портал – інтернет-сайти https://www.Bild.ua и https://Bildcontrol.ua з усіма їх піддоменами.
  2. Власник Порталу – фізична або юридична особа, якій належить або буде належати домен і/або Портал.
  3. Користувач – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка користується Сервісами Порталу.
  4. Сервіси – усі і будь-які платні і/або безкоштовні послуги, що надаються Компанією Користувачам за допомогою Порталу, включаючи, але не обмежуючись:
   1. Сервіси, доступні як для зареєстрованих, так і для незареєстрованих Користувачів:
    • Ознайомлення з новинами, аналітикою, статистикою, фото, відео та іншими матеріалами, розміщеними на Порталі.
    • Читання пропозицій нерухомості і новобудов, розміщених на Порталі
    • Читання і використання індексу надійності новобудови і звіту про оцінку надійності новобудови.
    • Використання Кошику і форм зворотнього зв'язку з Порталом і Забудовниками.
   2. Інші Сервіси, які надаються або будуть надаватися Компанією зареєстрованим або незареєстрованим Користувачам через Портал.
    • Реєстрація - процедура заповнення Користувачем відповідних форм, в результаті якої Користувач створює Аккаунт на Порталі, отримує доступ до Особистого кабінету, а також до Сервісів і функцій, доступних для зареєстрованих Користувачів. Реєстрація може бути здійснена, також, з використанням даних облікового запису Користувача в соціальних мережах.
    • Аккаунт - створюваний Користувачем і належний Компанії обліковий запис Користувача, який представляє собою сукупність даних про Користувача, необхідних для авторизації (аутентифікації) Користувача на Порталі та доступу до Особистого кабінету Користувача.
    • Особистий кабінет - електронний кабінет Користувача на Порталі, за допомогою якого він може розміщувати оголошення та керувати ними, поповнювати свій рахунок, а також замовляти і/або оплачувати Сервіси, доступні для замовлення і або оплати через особистий кабінет.
    • Контент Компанії - будь-які і всі матеріали і інформація, які розміщує Компанія на Порталі, включаючи, але не обмежуючись: статті, новини, аналітика, оголошення, зображення, фотографії, повідомлення тощо.
    • Контент Користувача - будь-які і всі матеріали і інформація, які розміщує Користувач на Порталі, включаючи, але не обмежуючись: оголошення, зображення, фотографії, відео, повідомлення, коментарі, банери, реклама тощо.
 2. Предмет Угоди
  1. Відповідно до цієї Угоди Компанія надає Користувачеві Сервіс, в обсязі, передбаченому функціональними можливостями Порталу, за умови дотримання Користувачем цієї Угоди і Ключових документів.
 3. Права та обов'язки Користувача
  1. Користувач має право:
   1. Вільно здійснювати пошук, отримання, передачу, виробництво і поширення на Порталі інформації, яка не суперечить вимогам цієї Угоди та Ключових документів.
   2. Користуватися Сервісами в обсязі, передбаченому цією Угодою та Ключовими документами.
   3. Звертатися до адміністрації Порталу з пропозиціями, зауваженнями або скаргами, що стосуються роботи Порталу, умов цієї Угоди та Ключових документів за формою зворотнього зв'язку, посилання на яку розташовано внизу кожної сторінки порталу або по телефону.
  2. Користувач зобов'язується:
   1. Перед використанням Сервісів ознайомитися з умовами цієї Угоди та Ключових документів.
   2. Дотримуватися умов цієї Угоди та Ключових документів.
   3. Покинути Портал, якщо Користувач не згоден з Угодою та/або Ключовими документами повністю або частково.
   4. При Реєстрації надати правдиву, точну і повну інформацію про себе.
   5. Не видавати себе за іншу людину або представника організації, представником якої насправді не є.
   6. Нести відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено на сайті під його логіном та паролем. Користувач зобов'язується негайно повідомити Компанію про будь-який випадок неавторизованого (не дозволеного Користувачем) доступу з логіном і паролем Користувача і/або про будь-яке порушення безпеки.
   7. Не застосовувати сайт для відправки в будь-чию адресу електронних листів або повідомлень, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції; а також матеріали порнографічного характеру.
   8. Не вводити в оману інших Користувачів щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів.
   9. Не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Порталу з цілями, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України.
   10. Не здійснювати дій, які впливають на нормальну роботу Порталу і є його несумлінним використанням.
   11. Не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Порталу.
   12. Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Портал.
   13. Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Порталі, крім як на умовах цієї Угоди або Ключових документів.
   14. Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, крім як для комунікації і/або здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача.
 4. Права і обов'язки Компанії
  1. Компанія має право:
   1. Змінювати функціональні можливості Порталу.
   2. Самостійно визначати порядок надання Сервісів і вартість платних Сервісів.
   3. Відмовити в реєстрації Користувачеві, який вказав про себе недостовірні дані або порушив інші умови цієї Угоди, або деактивувати його реєстрацію, якщо це зареєстрований користувач.
   4. Видалити або заблокувати Аккаунт Користувача, обмежити доступ Користувача до Порталу без попередження, у випадках, якщо:
    1. Користувач порушує чинне законодавство України, умови цієї Угоди та/або Ключових документів і/або
    2. Користувач порушує права або законні інтереси інших Користувачів Порталу, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням і/або
    3. Користувач не реагує на звернення Компанії, відправлені на електронну адресу Користувача, вказану при реєстрації.
   5. Видалити або заблокувати Аккаунт Користувача в будь-яких випадках, на розсуд Компанії, при наданні Користувачеві відповідного обґрунтування.
   6. Відновити доступ Користувача до Порталу.
   7. Встановлювати обмеження щодо використання Сервісів.
   8. Змінити або припинити роботу Порталу або їх частини з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.
   9. У будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації.
  2. Компанія зобов'язується:
   1. Докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу Сервісів Порталу.
   2. Дотримуватися конфіденційності даних Користувача згідно Політиці конфіденційності.
 5. Вартість Послуг та порядок оплати
  1. Сервіси, що надаються Компанією, можуть бути платними і безкоштовними.
  2. Компанія в односторонньому порядку визначає, який Сервіс Порталу є безкоштовним, а який платним, а також, вартість платних сервісів. Компанія розміщує інформацію про перелік і вартість платних сервісів у відповідних розділах Порталу.
  3. Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні Сервіси Компанії до замовлення таких Сервісів.
  4. Оплата платних Сервісів здійснюється в безготівковій формі за допомогою електронного сервісу по прийому платежів, встановленого на Порталі.
  5. Повернення сплачених грошових коштів за ненадані Сервіси здійснюється Компанією в разі якщо через будь-яку технічну проблему послуга не надавалася, повернення сплачених грошових коштів здійснюється на картковий рахунок користувача після надання користувачем доказів оплати.
 6. Права інтелектуальної власності
  1. Користувач розуміє і повністю погоджується з тим, що:
  2. Всі об'єкти, доступні за допомогою Сервісів, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Порталу, є об'єктами виняткових прав Компанії, Користувачів та інших правовласників. Ніякі елементи змісту сервісів Порталу, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Порталу, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу Компанії або Правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.
  3. Назва Порталу є зареєстрованим товарним знаком і охороняється чинним законодавством України, а також міжнародним законодавством.
  4. Портал та Контент Компанії є об'єктом авторського права, що охороняються чинним законодавством України.
  5. Компанія не дозволяє використання назви Порталу і/або Контенту Компанії, крім як на умовах письмового ліцензійного договору, якщо інше не зазначено в цій Угоді або Ключових Документах.
  6. Будучи об'єктом авторського права Компанії, Портал одночасно включає Контент Користувача. Користувач надає Компанії чинне без обмеження території і терміну невиключне, субліцензійне право на використання, Контенту Користувача будь-якими способами, включаючи, але не обмежуючись: публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома. Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно (без виплати винагороди).
  7. Користувач погоджується з тим, що Контент Користувача може бути використаний Компанією на власний розсуд при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д. без додаткової згоди з боку Користувача і без виплати винагороди.
  8. Користувач надає право на доступ до Контенту Користувача всіх Користувачів Порталу.
  9. Користувач гарантує і несе всю відповідальність за дотримання авторських прав на Контент Користувача і відшкодовує Компанії усі збитки, понесені останнім у випадку врегулювання претензій і спорів за участю третіх осіб, що виникли у зв'язку з порушенням Користувачем прав інтелектуальної власності на надану їм інформацію.
 7. Обмеження відповідальності Компанії та Власника Порталу
  1. Користувач розуміє і повністю погоджується з тим, що:
   1. Господарську діяльність і надання Сервісів через Портал здійснює Компанія. Тому, Власник Порталу не несе відповідальності перед Користувачами, в тому числі і в рамках цієї Угоди, якщо інше прямо не передбачено законодавством.
   2. Сервіс надається на умовах «як є». Компанія докладає всіх зусиль для безперервного і безпомилкового надання Сервісу Користувачеві, але не гарантує відсутність помилок і збоїв, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Компанія докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі терміни.
   3. Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Порталу і/або будь-якої інформації про Користувачів яка зберігається на них, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Портал або через Портал третіми особами.
   4. Компанія не гарантує, що Сервіси будуть відповідати вимогам Користувача.
   5. Компанія не гарантує, що якість товарів і послуг, придбаних за допомогою Порталу, буде відповідати очікуванням і/або вимогам Користувача.
   6. Компанія не є організатором/ініціатором/гарантом угод між Користувачами. Портал є комунікаційною платформою, яка надає Користувачам можливість спілкування і розміщення Контенту Користувачів відповідно до даної Угоди та Ключовими документами.
   7. Весь Контент Компанії публікується на Порталі виключно з інформаційною метою і Користувач не може посилатися на нього, як на експертні висновки, якщо інше прямо не сказано в певному Контенті.
   8. Компанія не може контролювати достовірність розміщуємої Користувачами інформації. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті не вчинення правочину або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.
   9. Користувач зобов'язується дотримуватися обережності і зберігати здоровий глузд при користуванні Сервісами. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може бути неповнолітнім або видавати себе за іншу особу. Використання Сервісів має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.
   10. Компанія не несе відповідальності за поведінку користувачів і/або за Контент Користувачів. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії.
   11. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання Сервісів, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Компанії, а також звільняє Компанію від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків і витрат, включаючи витрати на юридичні послуги, що виникли в результаті або у зв'язку з такими вимогами.
   12. Завантаження будь-якої інформації або матеріалів з Порталу здійснюється на свій страх і ризик. Користувачі повністю відповідальні за втрату інформації або шкоду, завдану їх комп'ютеру внаслідок скачування інформації з Порталу.
   13. Бездіяльність з боку Компанії в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Компанії від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних порушень.
   14. Індекс надійності новобудови
    Методологія оцінки надійності новобудови і індекс, який формується з її допомогою, носять рекомендаційний характер, а не керівництво до дії. Методологія враховує лише ризики, пов'язані з самим проєктом і його реалізатором, і не бере до уваги ризики політики, економіки, екології. Вона створена як додатковий інструмент, що допомагає інвестору зорієнтуватися в різноманітті пропозицій і оцінити можливі наслідки.
    1. Індекс надійності визначається за авторською методикою, заснованою на аналізі даних про новобудови і забудовників, взятих з відкритих джерел - реєстрів, сайтів держорганів, форумів, сайтів забудовників і новобудов.
    2. Автори індексу надійності новобудови, Портал, Власник Порталу і Компанія не несуть відповідальність за реалізацію оцінюваних проєктів будівництва, збереження інвестицій, будь-які збитки, які можуть виникнути у інвестора.
    3. Методологія, на підставі якої проведена ця експертиза, є науковим твором і охороняється відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права". Використання методології без дозволу її авторів заборонено.
    4. Звіт про оцінку надійності також є науковим твором і охороняється відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права". Автори звіту дозволяють використання даного документа замовнику в особистих цілях. Використання поза особистих цілей, а також будь-якими третіми особами (не замовником) заборонено.
 8. Внесення змін до угоди
  1. Угода може бути змінена Компанією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет внизу кожної сторінки сайтів www.Bild.ua і Bildcontrol.ua і завжди доступна за посиланнями: https://bild.ua/soglashenie і https://bildcontrol.ua/soglashenie
 9. Термін дії Угоди
  1. Ця Угода набуває чинності з моменту його прийняття Користувачем в порядку, зазначеному вище, і діє протягом усього періоду використання Користувачем Сервісів.
  2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Порталі в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанії і пояснення причин.
  3. У разі, якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 8 Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісів. Факт не припинення використання Порталу є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.
  4. Компанія має право розірвати Угоду шляхом видалення або блокування Акаунта Користувача
 10. Реквізити компанії:
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМИК УА»
   04201, м. Київ, вул. Сім'ї Кульженків, 35, нежитлове приміщення № 1
   Код ЄДРПОУ 42394327