Політика конфіденційності сайту Bildcontrol.ua

Дана Політика Конфіденційності є невід'ємною частиною Угоди користувача сайтів www.Bild.ua и Bildcontrol.ua (далі - Угода) і приймається Користувачем разом з прийняттям Угоди.

 1. Визначення термінів
  Терміни, які використовуються в цій Політиці Конфіденційності, мають таке значення:
  1. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
  2. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
  3. Розпорядник персональних даних - фізична або юридична особа, якій власником персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника.
  4. Реєстраційна форма - електронний реєстраційний документ, який заповнює Користувач, проходячи процедуру реєстрації на Порталі.
  5. Cookie - фрагмент даних, створений програмно-апаратним комплексом, на якому розміщений Портал, і збережений в комп'ютері Користувача у формі одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних і їх завантаження в комп'ютер користувача може бути заблоковано користувачем в будь-який момент.
  Інші терміни вживаються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та Угодою.
 2. Предмет Угоди
  1. Користувач надає Компанії свою згоду на обробку своїх Персональних даних, таких як ім'я Користувача, регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, ip-адреси, інші контактні дані Користувача, які він надає Компанії при Реєстрації, розміщенні оголошень, коментуванні новин на Порталі, а також, повідомлення, листи, заяви, які Користувачі передають один одному.
  2. Метою Обробки Персональних даних Користувача є необхідність ідентифікувати Користувача при використанні їм Порталу і Сервісів; забезпечення обслуговування Користувачів, в тому числі для створення Акаунта і управління ним; вирішення технічних труднощів і доступу до різних Сервісів і функцій Порталу; контроль загальної та індивідуальної активності користувачів, такий як, пошук за ключовими словами, активності по публікаціям оголошень; управління трафіком на Сайті; встановлення і підтримання контакту з Користувачем через будь-які доступні канали зв'язку або дозволених маркетингових комунікацій; проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення Порталу і Сервісів; забезпечення дотримання Угоди користувача Порталу, включаючи боротьбу з шахрайством і образами; збір статистичних даних.
  3. Розпорядником Бази Персональних даних Користувачів є Компанія. База Персональних даних користувачів знаходиться за адресою Компанії.
  4. Компанія не збирає і не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, і подібну інформацію.
 3. Обробка Персональних даних Користувача
  1. Персональні дані, добровільно надані Користувачем для цілей, зазначених у п. 2.2. даної Політики Конфіденційності, обробляються вручну або за допомогою електронних засобів відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 № 2297-VI.
  2. Компанія має право завантажувати на комп'ютер користувача файли Cookie (якщо Користувач не обмежив дану можливість в своєму веб-браузері), а також отримувати, зберігати, обробляти і використовувати інформацію, яка міститься в Cookie.
  3. Компанія має право Обробляти Персональні та інші дані Користувача протягом усього терміну, який необхідний для реалізації цілей зазначених в п. 2.2. даної Політики Конфіденційності, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
 4. Захист Персональних даних Користувача:
  1. Компанія зобов'язується забезпечити захист Персональних даних користувачів від несанкціонованого доступу третіх осіб.
  2. Компанія не використовує і не Обробляє Персональні дані Користувачів інакше, ніж зазначено в цій Політиці Конфіденційності, а також, без згоди Користувача, що не передає їх третім особам, крім як:
   1. За обґрунтованим запитом державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані;
   2. в тому, випадку якщо, на думку Компанії, Користувач порушує умови Угоди користувача та/або Ключових документів;
   3. в інших випадках, прямо передбачених законодавством України.
  3. Користувач має право змінити або видалити свої Персональні дані, залишені ним на Порталі.
  4. Компанія не несе відповідальності за поширення Персональних даних Користувача, а також за інші збитки, завдані Користувачеві при недотриманні ним умов Угоди та Ключових документів, а також його халатного відношення до забезпечення безпеки і захисту Персональних даних.